Rezervo online

Nga data:

Deri me daten:

Një herë e viziton, kurrë nuk e harron

Galla Center është pika e parë e ardhjes dhe pika e fundit e vajtjeve për ata që udhëtojnë nëpërmjet Aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”. 

Moti lokal

Dhoma Njëshe

  • Tushi

Ofron komfortin e standard të dhomave njëshe të njohura në çdo hotel të nivelit të lartë...

Dhoma Dyshe

  • Tushi

Dhomë me komoditet më të shtuar dhe hapësirë më të madhe të qëndrimit në hotelin tonë...

Altavia

Dhoma Suite

  • Tushi

Në hotelin, Galla janë dy lloje të dhoma suite në shërbim të klientëve me këkresa të larta...

Konferenca

  • Tushi

Dhomë me komoditet më të shtuar dhe hapësirë më të madhe të qëndrimit në hotelin tonë...

Fluturimet

Lokacioni